Felhasználói megállapodás

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Ez a Felhasználói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) a helyszínre vonatkozik

A "topquality.expertexpro.com/hu/" a https://topquality.expertexpro.com/hu/ címen található.

1.2. A "topquality.expertexpro.com/hu/" webhely (a továbbiakban - az oldal) egy személy tulajdonát képezi.

1.3. Ez a Megállapodás szabályozza a "topquality.expertexpro.com/hu/" webhely adminisztrációja (a továbbiakban: Webhelyadminisztráció) és a webhely felhasználója közötti kapcsolatot.

1.4. A webhely adminisztráció fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje a jelen Szerződés rendelkezéseit a Felhasználó értesítése nélkül.

1.5. A Felhasználó általi használata a Szerződés elfogadását és az e Megállapodás módosítását jelenti.

1.6. A felhasználó személyesen felelős a jelen Megállapodás ellenőrzéséért a módosításokért.

2. A FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSAI

2.1. A következő kifejezések a jelen Megállapodás alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak:

2.1.1 "topquality.expertexpro.com/hu/" - egy internetes erőforrás, amely egy domain néven található

https://topquality.expertexpro.com/hu/, tevékenységét egy internetes erőforrás és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: a webhely) segítségével végzi.

2.1.2. "topquality.expertexpro.com/hu/" - olyan webhely, amely információkat tartalmaz az árukról és / vagy szolgáltatásokról és / vagy másról

értékek a felhasználónak, az Eladónak és / vagy a Szolgáltatónak, amely lehetővé teszi az áruk kiválasztását, megrendelését és / vagy megvásárlását, és / vagy a szolgáltatás átvételét.

2.1.3. Webhelyfelügyelet - az egyén nevében eljáró jogosult alkalmazottak a webhely kezelésére.

2.1.4. A Webhelyhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) olyan személy, aki az Interneten keresztül hozzáfér a webhelyhez és használja a webhelyet.

2.1.5. Az oldal tartalma (a továbbiakban: Tartalom) - a szellemi alkotások védett eredményei

tevékenységek, köztük irodalmi szövegek, címeik, előszavaik, megjegyzések, cikkek, illusztrációk, borítók, zenei alkotások szöveges, grafikus, szöveges, fényképészeti, származékos, összetett és egyéb munkákkal, felhasználói felületekkel, vizuális interfészekkel, védjegynevekkel logók, számítógépes programok, adatbázisok, valamint az oldal tartalmának és egyéb tárgyainak intellektuálisan tervezett, szerkezeti, választási, koordinációs, megjelenési, általános stílusa és helye tulajdonában együttesen és / vagy egyedileg szereplő https://topquality.expertexpro.com/hu/ oldalon.

3. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

3.1. E megállapodás tárgya, hogy hozzáférést biztosítson a Felhasználóhoz

Az oldalon található termékek és / vagy szolgáltatások.

3.1.1. A webhely a következő típusú szolgáltatásokat (szolgáltatásokat) nyújt a Felhasználónak:

hozzáférés a webhely keresési és navigációs eszközökhöz;

a Felhasználó számára az üzenetek, megjegyzések, felhasználók véleményének közzététele, a webhely tartalmának minősítése;

a termékkel és / vagy szolgáltatással kapcsolatos információkhoz való hozzáférés az áruk beszerzésére vonatkozó információkhoz

fizetett / ingyenes alapon;

3.1.2. Ez a megállapodás kiterjed az összes létezőre

A webhely jelenleg működő szolgáltatásai (szolgáltatások), valamint a későbbiekben megjelenő későbbi módosítások és kiegészítő szolgáltatások (szolgáltatások).

3.2. Az oldalhoz való hozzáférés ingyenes.

3.3. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. A webhely elérésével a Felhasználó csatlakozik ehhez a Megállapodáshoz.

3.4. A webhely anyagainak és szolgáltatásainak használatát a jelenlegi normák szabályozzák

az Orosz Föderáció jogszabályai.

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A webhely adminisztrációjának joga van:

4.1.1. Módosítsa a webhely használati feltételeit, és módosítsa a webhely tartalmát.

A módosítások a megállapodás új verziójának a honlapon való közzétételének időpontjától lépnek hatályba.

4.1.2. Felhasználói fiókok törlése.

4.1.3.Jelentkezzen indok nélkül.

4.2. Felhasználó:

4.2.1. Használja az oldalon rendelkezésre álló összes szolgáltatást, valamint vásároljon meg minden olyan terméket és / vagy szolgáltatást, amelyet a webhelyen kínál.

4.2.2. Kérdezzen a webhely szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket:

e-mailben:

4.2.3. A webhelyet kizárólag a Megállapodásban előírt célokra és módon használja, és az Orosz Föderáció törvényei nem tiltják.

4.2.4. Az adatok másolása a webhelyről megengedett a forrás megjelölésével.

4.2.5. Szükséges, hogy az adminisztráció elrejtse a felhasználóra vonatkozó információkat.

4.2.6. Használja a webhely információkat személyes, nem kereskedelmi célokra.

4.2.7. A regisztrációs követelmények betartása után férjen hozzá a webhely használatához.

4.3. A webhely felhasználója vállalja, hogy:

4.3.1. Annak érdekében, hogy a webhely-adminisztráció kérésére további információkat nyújtson, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az e webhely által nyújtott szolgáltatásokhoz.

4.3.2. Figyelje meg a szerzők és más jogtulajdonosok tulajdon- és nem vagyoni jogait a webhely használatakor.

4.3.3. Ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják a webhely normál működését.

4.3.4. Ne terjesszen semmilyen bizalmas és védett információt a webhelyen.

az Orosz Föderáció jogszabályait magánszemélyekről vagy jogi személyekről.

4.3.5. Kerülje az olyan cselekményeket, amelyek eredményeként megsértik az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információk bizalmas jellegét.

4.3.6. Ne használja a webhelyet hirdetési információk terjesztésére, kivéve a webhely adminisztrációjának beleegyezésével.

4.3.7. Ne használja a következő szolgáltatásokat:

4.3.7.1. a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármilyen formában okozott kár.

4.3.7.2. kisebbségi jogok megsértése.

4.3.7.3. egy másik személy vagy a szervezet képviselőjének bemutatása és / vagy

megfelelő jogokkal nem rendelkező közösségek, ideértve az ezen az oldalon dolgozó személyzet

4.3.7.4. a webhelyen közzétett áruk és / vagy szolgáltatások tulajdonságaira és jellemzőire vonatkozó téves adatok.

4.3.7.5. az áruk és / vagy szolgáltatások helytelen összehasonlítása, valamint a negatív kialakítása

attitűdök azokra a személyekre (akik nem) használnak bizonyos Árukat és / vagy szolgáltatásokat, vagy elítélik ezeket a személyeket.

4.3.7.6. a jogellenes tartalom letöltése sérti a harmadik felek jogait;

előmozdítja az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyűlöletet és / vagy a faji \ t

nemzeti, szexuális, vallási, társadalmi jellemzők; nem hiteles

információk és (vagy) bizonyos személyek, szervezetek, hatóságok megsértése.

4.3.7.7. ösztönzők jogellenes cselekmények elkövetésére, valamint segítségnyújtás azon személyek számára, akiknek az akciói célja az Orosz Föderáció területén hatályos korlátozások és tilalmak megsértése.

4.3.8. Biztosítsa a megadott információk pontosságát.

4.3.9. Biztosítsa a személyes adatok biztonságát a harmadik felek hozzáférésétől.

4.3.10. Frissítse a regisztráció során megadott személyes adatokat azok esetén

megváltoztatni.

4.4. A felhasználó tilos:

4

4.4.1. Használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust és módszert, automatikus eszközt vagy ezzel egyenértékű manuális eljárást a

a webhely tartalmának másolása vagy nyomon követése.

4.4.2. Megzavarja a webhely megfelelő működését.

4.4.3. Bármilyen módon megkerülheti a webhely navigációs szerkezetét, hogy megkapja vagy próbálja meg

bármilyen információt, dokumentumot vagy anyagot bármilyen módon szerezni

nem kifejezetten a jelen oldal szolgáltatásai.

4.4.4. A webhely, bármely más rendszer vagy hálózat illetéktelen hozzáférése,

ezen az oldalon, valamint a webhelyen kínált szolgáltatások.

4.4.5. Védje a webhelyen vagy bármely hálózaton található biztonsági vagy hitelesítési rendszert

kapcsolódó webhely.

4.4.6.Hajtsa végre a fordított keresést, kövesse nyomon vagy próbálja nyomon követni a webhely bármely más felhasználójára vonatkozó információt.

4.4.7. Használja a webhelyet és annak tartalmát a törvény által tiltott célokra.

Az Orosz Föderációból, valamint bármilyen jogellenes tevékenységet vagy egyéb tevékenységet ösztönöz, amely sérti a honlap jogait vagy más személyeket.

5. A OLDAL HASZNÁLATA

5.1. A webhely és a webhelyen található tartalom tulajdonosa és üzemeltetése a webhely adminisztrációja.

5.2. A webhely tartalmát a szerzői jog, a védjegyjog, valamint a szellemi tulajdonhoz és a tisztességtelen versenyjoghoz kapcsolódó egyéb jogok védik.

5.3. A webhelyen kínált áruk beszerzése felhasználói fiók létrehozásához szükséges.

5.4. A felhasználó személyesen felelős az adatvédelemért.

fiókadatok, beleértve a jelszót, valamint minden tevékenységre vonatkozóan

amely a felhasználói fiók nevében történik.

5.5. A felhasználónak azonnal értesítenie kell a webhelyet

fiókjának vagy jelszavának illetéktelen használata vagy bármely más biztonsági \ t

5.6. A webhely adminisztrációjának joga van a fiók egyoldalú visszavonására

Felhasználó feljegyzése, ha azt nem használják több mint 36 naptári hónapban egymás után anélkül, hogy erről értesítette a felhasználót.

5.7. Ez a megállapodás kiterjeszti az áruk és / vagy a webhelyen nyújtott szolgáltatások nyújtásának minden további feltételeit.

5.8. A honlapon közzétett információkat nem szabad a jelen Megállapodás módosításaként értelmezni.

5.9. A webhely adminisztrációja bármikor jogosult értesíteni a Felhasználót, hogy módosítsa a webhelyen kínált Termékek és szolgáltatások listáját, és (vagy) árait.

5

5.10. A jelen Megállapodás 5.11. Pontjában meghatározott dokumentum a vonatkozó részben szabályozza, és kiterjeszti annak hatását a Felhasználó webhely használatára:

5.11. Adatvédelmi irányelvek: https://topquality.expertexpro.com/hu/privacy-policy.html

5.12. A jelen Megállapodás 5.11

megújítható. A változtatások a webhelyen való közzétételük pillanatától lépnek hatályba.

6. FELELŐSSÉG

6.1. Minden olyan veszteség, amelyet a Felhasználó szándékos vagy bűncselekmény esetén felmerülhet

a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének meggondolatlan megsértése, valamint a

egy másik felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés, a webhely adminisztráció nem visszatéríthető.

6.2. A webhely adminisztrációja nem felelős a következőkért:

6.2.1. Késleltetések vagy kudarcok a művelet folyamatában, a vis maior következtében, valamint a távközlési, számítógépes, elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek problémáiban.

6.2.2. Az átviteli rendszerek, a bankok, a fizetési rendszerek és az azokhoz kapcsolódó késések

munkát.

6.2.3. A webhely megfelelő működése, ha a Felhasználó nem rendelkezik a használatához szükséges technikai eszközökkel, és nem visel semmilyen kötelezettséget a felhasználóknak az ilyen eszközökkel való ellátására.

7. A FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI KÖVETÉSE

7.1. A telephelyigazgatásnak joga van a Felhasználóval kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára, ha az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai előírják vagy engedélyezik az ilyen közzétételt.

7.2. A Honlap-adminisztrációnak jogában áll a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megszüntetni és (vagy) blokkolni a Webhelyhez való hozzáférést, ha a Felhasználó megsértette ezt a Megállapodást vagy a Webhely egyéb dokumentumokban foglalt használati feltételeit, valamint a Webhely megszűnése, vagy műszaki probléma vagy probléma miatt.

7.3. A webhely-adminisztráció nem felelős a Felhasználó vagy harmadik felek részére a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetéséért, amennyiben a Felhasználó megsértette a jelen Szerződés bármely rendelkezését vagy más, a Webhely használati feltételeit tartalmazó dokumentumot.

7.4.A webhely-adminisztrációnak joga van közzétenni a webhely felhasználójával kapcsolatban gyűjtött információkat.

információk, ha a weboldal jogellenes használatával kapcsolatos vizsgálat vagy panasz esetén nyilvánosságra hozatalra van szükség, vagy ha a Felhasználó jogait sérti vagy zavarhatja a Felhasználó jogai, vagy más webhelyhasználók jogai.

7.5. A telephelyigazgatásnak joga van a Felhasználóval kapcsolatos minden olyan információ közzétételére, amelyet szükségesnek tart a hatályos jogszabályok vagy bírósági határozatok teljesítése érdekében, biztosítania kell a jelen Megállapodás feltételeinek betartását, megvédeni a szervezet, a Felhasználók jogait vagy biztonságát.

8. A VÁLASZOK MEGHATÁROZÁSA

8.1. Bármely nézeteltérés vagy jogviták esetén a felek között

Megállapodás előfeltétele, mielőtt a bírósághoz fordulna a követelés benyújtása

(írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A követelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a címzett írásban

értesíti a kérelmezőt a követelés vizsgálatának eredményéről.

8.3. Ha a vitát nem lehet önkéntesen megoldani, bármelyik fél jogosult

fellebbezést nyújthat be a bírósághoz jogaik védelméért, amelyeket az eljáró személy nekik ad

az Orosz Föderáció jogszabályai.

8.4. A webhely használati feltételeire vonatkozó igényeket a kérelem indoklásától számított 5 napon belül kell benyújtani, kivéve a törvény által védett webhely anyagainak szerzői jogi védelmét. A jelen pont feltételeinek megsértése esetén bármely követelés a bíróság elbírálás nélkül marad.

9. TOVÁBBI FELTÉTELEK

9.1. A webhely adminisztrációja nem fogadja el a Felhasználó ellenértékajánlatait a jelen Felhasználói megállapodás módosításairól.

9.2. A webhelyen közzétett felhasználói vélemények nem bizalmas információk, és a Webhely adminisztrációja korlátozás nélkül használható.

Frissítve 2018. március 12. .__

értékelés

Hogyan válasszuk ki

vélemények