Kullanıcı Sözleşmesi

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme) siteyi ifade eder.

"topquality.expertexpro.com/tr/", https://topquality.expertexpro.com/tr/ adresinde bulunur.

1.2. "topquality.expertexpro.com/tr/" sitesi (bundan sonra - Site), bir bireyin malıdır.

1.3. Bu Anlaşma, "topquality.expertexpro.com/tr/" sitesinin İdaresi (bundan sonra - Site İdaresi) ile bu Sitenin Kullanıcısı arasındaki ilişkiyi düzenler.

1.4. Site yönetimi, bu bildirimin maddelerini Kullanıcıya bildirmeden herhangi bir zamanda değiştirme, ekleme veya silme hakkını saklı tutar.

1.5. Sitenin Kullanıcı tarafından kullanımı, Sözleşmenin kabul edilmesi ve bu Sözleşmede yapılan değişiklikler anlamına gelir.

1.6. Kullanıcı, bu Sözleşmedeki değişiklikleri kontrol etmekten kişisel olarak sorumludur.

2. ŞARTLARIN TANIMLARI

2.1. Aşağıdaki terimler, bu Sözleşmenin amaçları için aşağıdaki anlamlara sahiptir:

2.1.1 "topquality.expertexpro.com/tr/" - alan adında bir İnternet kaynağı

https://topquality.expertexpro.com/tr/, faaliyetlerini bir İnternet kaynağı ve ilgili hizmetler aracılığıyla yürütmektedir (bundan sonra - Site).

2.1.2. "topquality.expertexpro.com/tr/" - mallar ve / veya hizmetler ve / veya diğer konular hakkında bilgi içeren bir site

Kullanıcı, Satıcı ve / veya Hizmet Sağlayıcı, Malların seçilmesine, sipariş edilmesine ve (veya) satın alınmasına ve / veya hizmetin alınmasına izin veren değerleri.

2.1.3. Site Yönetimi - Bireyi adına hareket ederek Siteyi yönetmek için yetkili çalışanlar.

2.1.4. Site Kullanıcısı (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) Siteye İnternet üzerinden erişebilen ve Siteyi kullanan bir kişidir.

2.1.5. Sitenin içeriği (bundan sonra - İçerik) - entelektüellerin korunan sonuçları

edebi metinler, unvanlar, sunumlar, açıklamalar, makaleler, resimler, kapaklar, metinli veya metinsiz müzik eserleri, grafik, metinsel, fotografik, türev, kompozit ve diğer eserler de dahil olmak üzere etkinlikler, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, marka isimleri , logolar, bilgisayar programları, veritabanlarının yanı sıra Site'de bulunan İçeriğin ve entelektüel nesnelerin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, görünümü, genel tarzı ve konumu topluca ve / veya tek tek sahibi https://topquality.expertexpro.com/tr/ siteyi içeriyordu.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. Bu Anlaşmanın konusu Kullanıcıya erişim hakkı sağlamaktır.

Sitede yer alan ürünler ve / veya sunulan hizmetler.

3.1.1. Site, Kullanıcıya aşağıdaki hizmet türlerini (hizmetler) sunar:

site arama ve navigasyon araçlarına erişim;

Kullanıcıya mesaj, yorum, Kullanıcı yorumu yapma, site içeriğini değerlendirme yeteneği sağlama;

ürün ve / veya hizmet ile ilgili bilgilere mal alımı ile ilgili bilgilere erişim

ücretli / ücretsiz olarak;

3.1.2. Bu Anlaşma mevcut olanların tümünü kapsar (gerçekten

şu anda işleyen) Sitenin hizmetleri (hizmetleri) ile gelecekte ortaya çıkacak olan sonraki değişiklikler ve ek hizmetler (hizmetler).

3.2. Siteye erişim ücretsizdir.

3.3. Bu Anlaşma halka açık bir tekliftir. Siteye erişerek, Kullanıcı bu Sözleşmeye katılmış sayılır.

3.4. Sitenin malzeme ve hizmetlerinin kullanımı, mevcut normlara tabidir.

Rusya Federasyonu mevzuatı.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Site yönetimi aşağıdaki haklara sahiptir:

4.1.1. Sitenin kullanım koşullarını değiştirmenin yanı sıra bu Sitenin içeriğini de değiştirin.

Değişiklikler, Sözleşmenin yeni versiyonunun Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlidir.

4.1.2. Kullanıcı hesaplarını sil.

4.1.3.Bir sebep göstermeden kayıt olmayı reddetmek.

4.2. Kullanıcı olabilir:

4.2.1. Sitede bulunan tüm hizmetleri kullanın ve Sitede sunulan Ürünleri ve / veya Servisleri satın alın.

4.2.2. Site hizmetleri ile ilgili herhangi bir soru sorun:

e-posta ile:

4.2.3. Siteyi yalnızca, Sözleşme'nin öngördüğü amaçlarla ve Rusya Federasyonu yasaları ile yasaklanmayan şekilde kullanın.

4.2.4. Siteden bilgilerin kopyalanmasına kaynak belirtilerek izin verilir.

4.2.5. İdarenin, kullanıcıyla ilgili bilgileri gizlemesini isteyin.

4.2.6. Site bilgilerini kişisel ticari olmayan amaçlar için kullanın.

4.2.7. Kayıt koşullarına uyduktan sonra Sitenin kullanımına erişin.

4.3. Site Kullanıcısı aşağıdakileri taahhüt eder:

4.3.1. Site Yönetimi'nin talebi üzerine, bu Site tarafından sağlanan hizmetler ile doğrudan ilgili olan ek bilgileri sağlamak.

4.3.2. Siteyi kullanırken yazarların ve diğer hak sahiplerinin mülkiyet ve mülkiyet haklarına uyun.

4.3.3. Sitenin normal çalışmasını bozucu olarak düşünülebilecek önlemler almayın.

4.3.4. Siteyi kullanarak hiçbir gizli ve korumalı bilgiyi dağıtmayın.

Rusya Federasyonu'nun bireyler veya tüzel kişiler hakkındaki bilgileri.

4.3.5. Rusya Federasyonu mevzuatı ile korunan bilgilerin gizliliğinin ihlal edilebileceği herhangi bir eylemden kaçının.

4.3.6. Siteyi, Site Yönetiminin rızası dışında, reklam bilgilerinin yayılması için kullanmayın.

4.3.7. Servisleri aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

4.3.7.1. küçüklerin haklarının ihlali ve (veya) herhangi bir şekilde zarar görmelerine neden olma.

4.3.7.2. azınlık haklarının ihlali.

4.3.7.3. kendinizi başka bir kişi veya kuruluşun temsilcisi olarak sunma ve / veya

Bu sitenin personeli de dahil olmak üzere yeterli haklara sahip olmayan topluluklar.

4.3.7.4. Sitede yayınlanan herhangi bir Mal ve / veya hizmetin özellik ve özelliklerine ilişkin yanlış beyan.

4.3.7.5. Malların ve / veya Hizmetlerin yanlış karşılaştırılması ve ayrıca olumsuz

Kişilere yönelik tutumlar (kullanmayanlar) belirli Mal ve / veya hizmetleri kullanmaları veya bu kişileri kınamaları.

4.3.7.6. yasa dışı içeriğin indirilmesi üçüncü tarafların haklarını ihlal ediyor;

Irk temelli şiddeti, zulmü, nefreti ve / veya ayrımcılığı teşvik etmek,

ulusal, cinsel, dini, sosyal özellikler; asılsız içeren

bilgi ve (veya) belirli kişilere, kuruluşlara, yetkililere hakaret.

4.3.7.7. Yasadışı eylemlerde bulunma teşvikleri ve eylemleri Rusya Federasyonu topraklarında yürürlükte olan kısıtlamaları ve yasakları ihlal etmeyi amaçlayan kişilere yardım.

4.3.8. Verilen bilgilerin doğruluğundan emin olun.

4.3.9. Kişisel verilerin güvenliğini üçüncü tarafların erişiminden sağlayın.

4.3.10. Kayıt sırasında sağlanan Kişisel Verileri,

değiştirin.

4.4. Kullanıcı aşağıdakilerden yasaklanmıştır:

4

4.4.1. Herhangi bir cihazı, programı, prosedürü, algoritmayı ve yöntemi, otomatik cihazı veya eşdeğer manuel işlemleri erişmek, elde etmek için kullanmak,

Sitenin içeriğini kopyalamak veya izlemek.

4.4.2. Sitenin düzgün çalışmasını engeller.

4.4.3. Herhangi bir şekilde Site'nin gezinme yapısını almak veya denemek için atlamak

herhangi bir şekilde bilgi, belge veya materyal almak,

bu Sitenin hizmetleri tarafından özel olarak gösterilmemiştir.

4.4.4. Sitenin işlevlerine, diğer sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim,

Siteye sunulan hizmetlerin yanı sıra bu Siteyle ilgili.

4.4.5. Sitedeki veya herhangi bir ağdaki güvenlik veya kimlik doğrulama sistemini ihlal etmek

Site ile ilgili.

4.4.6.Geriye doğru bir arama yapın, Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısı hakkında herhangi bir bilgiyi izleyin veya izlemeye çalışın.

4.4.7. Siteyi ve İçeriğini yasalarca yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanın.

Rusya Federasyonu’nun yanı sıra, Site’nin veya diğer kişilerin haklarını ihlal eden herhangi bir yasadışı faaliyeti veya diğer faaliyeti teşvik etmek.

5. SİTE KULLANIMI

5.1. Site ve Sitede bulunan İçerik, Site Yönetimine aittir ve Site Yönetimi tarafından işletilmektedir.

5.2. Sitenin içeriği, telif hakkı, ticari marka kanunu ve ayrıca fikri mülkiyet ve haksız rekabet yasası ile ilgili diğer haklarla korunmaktadır.

5.3. Sitede sunulan Malların satın alınması bir kullanıcı hesabı oluşturulmasını gerektirebilir.

5.4. Kullanıcı gizliliğin korunmasından kişisel olarak sorumludur.

Tüm faaliyetlerin yanı sıra şifre de dahil olmak üzere hesap bilgileri

kullanıcı hesabı adına yapılır.

5.5. Kullanıcı derhal site İdaresi bildirmek zorundadır

hesabının, şifresinin veya herhangi bir diğer güvenlik ihlalinin yetkisiz kullanımı.

5.6. Site yönetimi tek taraflı hesabı iptal etme hakkına sahiptir

Kullanıcıya bildirimde bulunmadan arka arkaya 36 aydan daha fazla bir süre kullanılmamışsa, kullanıcının kaydı.

5.7. Bu Anlaşma, mal alımı ve / veya Sitede sunulan hizmetlerin sunumu için tüm ek şart ve koşulları kapsar.

5.8. Web sitesinde yayınlanan bilgiler, bu Sözleşmedeki bir değişiklik olarak yorumlanmamalıdır.

5.9. Site yönetimi, Kullanıcının Sitede sunulan Ürün ve hizmetler listesinde ve (veya) fiyatlarında değişiklik yapmalarını bildirmeden istediği zaman hakkı vardır.

5

5.10. İşbu Sözleşmenin 5.11. Maddesinde belirtilen belge, ilgili kısımda düzenlenir ve Kullanıcı’nın Siteyi kullanımına etkisini genişletir:

5.11. Gizlilik Politikası: https://topquality.expertexpro.com/tr/privacy-policy.html

5.12. Bu Anlaşmanın 5.11. Maddesinde listelenen belgelerin herhangi biri,

yenilenebilir. Değişiklikler, Sitede yayınlandıkları andan itibaren geçerlidir.

6. SORUMLULUK

6.1. Kasıtlı olarak Kullanıcının doğabileceği zararlar veya

bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün ihlali olduğu gibi

Başka bir kullanıcının iletişimine yetkisiz erişim, Site Yönetimi iade edilmez.

6.2. Bu sitenin yönetimi aşağıdakilerden sorumlu değildir:

6.2.1. Telekomünikasyon, bilgisayar, elektrik ve diğer ilgili sistemlerdeki herhangi bir problem durumunda olduğu gibi, mücbir sebepler nedeniyle operasyon sürecinde gecikmeler veya başarısızlıklar.

6.2.2. Transfer sistemleri, bankalar, ödeme sistemleri işlemleri ve bunlarla ilişkili gecikmeler

çalışması.

6.2.3. Kullanıcının kullanımı için gerekli teknik araçlara sahip olmaması ve aynı zamanda kullanıcılara bu gibi araçları sağlama yükümlülüğü getirmemesi durumunda, Sitenin düzgün işleyişi.

7. KULLANICI SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ İHLALİ

7.1. Site yönetimi, Rusya Federasyonu’nun mevcut mevzuatında bu tür bir açıklama yapılmasını gerektiriyorsa veya buna izin veriyorsa, Kullanıcı ile ilgili bilgileri açıklama hakkına sahiptir.

7.2. Site Yönetimi, Kullanıcı bu Sözleşmeyi veya başka belgelerde yer alan Sitenin kullanım şartlarını ihlal ettiği veya Sitenin feshi halinde veya teknik bir sorun veya sorun nedeniyle siteye erişimi sonlandırma ve (veya) engelleme hakkına sahip değildir.

7.3. Site yönetimi, Kullanıcının bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya Sitenin kullanım şartlarını içeren başka bir belgenin ihlal edilmesi durumunda Siteye erişiminin sona ermesinden sorumlu değildir.

7.4.Site yönetimi, bu Sitenin Kullanıcısı hakkında toplanan bilgileri açıklama hakkına sahiptir.

Sitenin yasa dışı kullanımıyla ilgili bir soruşturma veya şikayetle ilgili olarak ifşa edilmesi gerekiyorsa veya Site Yönetimi haklarını veya diğer Site Kullanıcılarının haklarını ihlal edebilecek veya ihlal edebilecek bir Kullanıcı kurmak (tanımlamak) gerekirse.

7.5. Site yönetimi, Güncel mevzuat veya mahkeme kararlarının hükümlerini yerine getirmek, bu Sözleşmenin şartlarına uygunluğu sağlamak, kuruluşun haklarını veya güvenliğini Kullanıcıların korumasını gerekli kılan Kullanıcı hakkında herhangi bir bilgiyi açıklama hakkına sahiptir.

8. Uyuşmazlıkların çözümü

8.1. Taraflar arasında bu konuda herhangi bir anlaşmazlık veya ihtilaf olması durumunda

Mahkemeye başvurmadan önce anlaşma şartı bir dava açmaktır

(anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için yazılı teklif).

8.2. Talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, yazılı olarak

Talebin değerlendirilmesinin sonuçları hakkında talep sahibine bildirir.

8.3. Anlaşmazlığı gönüllü olarak çözmek mümkün değilse, Taraflardan herhangi biri hak kazanacaktır.

Mahkemeye, oyunculuk tarafından kendilerine verilen haklarının korunmasına itiraz etmek,

Rusya Federasyonu mevzuatı.

8.4. Sitenin kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir iddia, hak talebinin ortaya çıkmasından sonra 5 gün içinde, Site yasalarının korunan Site materyallerinin telif hakkı koruması haricinde yapılmalıdır. Bu fıkra şartlarının ihlal edilmesi durumunda, herhangi bir talep mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmadan bırakılır.

9. EK KOŞULLAR

9.1. Site yönetimi, bu Kullanıcı Sözleşmesinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak Kullanıcıdan sayaç teklifi kabul etmemektedir.

9.2. Sitede yayınlanan kullanıcı incelemeleri gizli bilgi değildir ve Site Yönetimi tarafından kısıtlama olmadan kullanılabilir.

12 Mart 2018 .__ tarihinde güncellendi.

derecelendirme

Nasıl seçilir

yorumlar